• Home
  • /
  • Docsfair Junior

DOCSFAIR JUNIOR

Nederlands

ACHTERGROND

Op 31 mei 2018 heeft het eerste DOCSFAIR Junior Filmfestival in het Ketelhuis in Amsterdam plaats gevonden. Op dit Filmfestival voor en door middelbare scholieren kunnen jongeren (12-18 jaar) hun stem laten horen over onderwerpen uit hun leefwereld. De scholieren zijn in een aantal workshops door een professionele documentairemaker begeleid om hun verhaal  te vertellen in een korte documentaire of film van 5-10 minuten. Door de jongeren zijn zowel serieuze documentaires gemaakt als ook artistieke en grappige films. De onderwerpen van de documentaires zijn door de jongeren zelf uitgekozen en vertellen persoonlijke verhalen of kaarten een maatschappelijke problemen aan. Een aantal jongeren zijn meer met hun verbeelding aan de slag gegaan en hebben gekozen voor fictie.

Voor DOCSFAIR Junior Filmfestival is samengewerkt met 12 middelbare scholen uit heel Nederland en hebben meer dan 500 scholieren aan de workshops mee gedaan en zelfstandig of in groepjes documentaires en films gemaakt.

Na het DOCSFAIR Junior Filmfestival zijn de documentaires en films op het YouTube kanaal van DOCSFAIR te vinden.

DOELSTELLINGEN

De stichting DOCSFAIR is opgericht met een drietal doelstellingen.

  • Coaching en begeleiding van talentvolle documentairemakers
  • Emancipatie en maatschappelijke participatie van jongeren door ze een stem te geven
  • De kloof tussen jongeren en de traditionele media verkleinen

Talentontwikkeling

DOCSFAIR wil in de eerste plaats talentvolle documentairemakers stimuleren om zich verder te ontwikkelen en een podium bieden op de DOCSFAIR Filmfestivals. De jongeren leren onder begeleiding van ervaren makers om professionele films en documentaires te maken. De coaching en begeleiding richt zich op alle aspecten van het film maken: research, script schrijven, geluidstechniek, cameragebruik, spotten, editing en eindmontage.

Emancipatie en maatschappelijke participatie

Een tweede doelstelling is om maatschappelijke onderwerpen te agenderen en een stem geven aan jongeren die niet of nauwelijks gehoord worden. DOCSFAIR wil niet alleen de technische kwaliteiten van jonge talenten ontwikkelen, maar ze ook ondersteunen om maatschappelijke issues aan de kaak te stellen en een constructieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat.

Kloof met traditionele media verkleinen

DOCSFAIR wil de huidige kloof tussen jongeren en de traditionele media verkleinen door een platform te bieden waar jonge talenten en bijvoorbeeld omroepen elkaar kunnen vinden.

DOELSTELLINGEN

De eerste editie van DOCSFAIR heeft zoveel positieve reacties uitgelokt dat besloten is om na de zomervakantie de activiteiten verder uit te breiden. Een aantal scholen die niet mee konden doen aan de eerste editie willen graag dat er een vervolg komt en aantal scholen die hebben meegedaan zijn zo enthousiast dat ze bij de volgende editie met meer klassen mee willen doen.

Daarnaast zijn er gemeenten en scholen die interesse hebben getoond om een lokaal Filmfestival voor jongeren te organiseren en zijn er aanvragen om Filmfestivals rondom een specifiek thema te organiseren.

Dit betekent dat naast het DOCSFAIR Junior Filmfestival er ook DOCSFAIR on tour festivals in de verschillende regio’s zullen worden georganiseerd.

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws over DOCSFAIR on tour.

Categories

  • No categories

Latest Posts